54. CCC Tour Grody Piastowskie, etap III

fot. Mario Stiehl