Grand Prix Doliny Baryczy Żmigród 2019 XXIX Memoriał J. Grundmanna i J. Wizowskiego – fotopodsumowanie, fo. Dariusz Krzywański