Aktualności

Marek Rutkiewicz odwieszony !

Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Kolarskiego podjęła decyzję o nałożenie kary nagany za naruszenie przepisów antydopingowych przez zawodnika ekipy CCC Polsat Polkowice, Marka Rutkiewicza.

W dniu dzisiejszym (01.08.br) Zarząd Klubu kolarskiego ekipy CCC Polsat Polkowice został poinformowany, że Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Kolarskiego wydała komunikat dot. naruszenia przepisów antydopingowych przez zawodnika Marka Rutkiewicza (komunikat z uzasadnieniem poniżej).

W związku z powyższym, decyzją Zarządu Klubu, Marek Rutkiewicz zostaje przywrócony w prawach zawodnika ekipy i może z dniem dzisiejszym być powoływany do składu ekipy na najbliższe starty.

Cieszę się bardzo, że Marek Rutkiewicz wraca do ekipy – powiedział dyrektor sportowy, Piotr Wadecki. Byłem przekonany, że Komisja wnikliwie podejdzie do zaistniałego „przypadku”, wysłucha i przeanalizuje wszystkie przedstawione dokumenty i podejmie właściwa decyzję. Tak się stało, co znalazło swoje odzwierciedlenie w bardzo szczegółowym uzasadnieniu wyjaśniającym wysokość nałożonej kary. Już od dzisiaj Marek Rutkiewicz będzie brany pod uwagę przy kompletowaniu składów na zbliżające się starty.

 

Komunikat Komisji Dyscyplinarnej Polskiego Związku Kolarskiego o decyzji podjętej w dniu 29.07.2013, w sprawie naruszenia przepisów antydopingowych przez pana Marka Rutkiewicza.

Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Kolarskiego w składzie:

Marek Kosicki – przewodniczący,

Tadeusz Skorek – członek,

Andrzej Kita – sekretarz,

na posiedzeniu w dniu 29.07.2013, po rozpatrzeniu zgromadzonych dokumentów:

1. Powiadomienia o ostatecznym wyniku badania antydopingowego Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie z dnia 9.07.2013

2. Sprawozdania z analiz środków dopingujących Nr 447/B/2013 Instytutu Sportu

3. Oświadczenia zawodnika dotyczącego naruszenia przepisów antydopingowych z dnia 21.06.2013

4. Opinii Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie z dnia 26.07.2013 wraz z informacją dodatkową na temat pseudoefydryny

5. Opinii lekarskiej, oficjalnego lekarza Polskiego Związku Kolarskiego dr. med. Roberta Pietruszyńskiego

6. Zaświadczenia Polskiego Związku Kolarskiego o niekaralności dopingowej Marka Rutkiewiczaoraz przesłuchaniu zawodnika, który dodatkowo przedstawił Komisji:

7. Wyniki badań diagnostycznych alergicznych z dnia 17.06.20138. Protokół badania antydopingowego z wykazanym ciężarem właściwym moczu,

podjęła jednogłośnie decyzję o nałożeniu na zawodnika następujących kar:

– dyskwalifikacja w wyścigu Bałtyk – Karkonosze Tour i anulowanie uzyskanych tam wyników sportowych (art. 288 UCI Antidoping Rules)
– anulowanie wszystkich wyników sportowych zawodnika osiągniętych po tym terminie, to jest po dniu 25.05.2013 (art. 289 UCI Antidoping Rules)
– kara nagany (art. 295 UCI Antidoping Rules)

UZASADNIENIE

Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Kolarskiego stwierdza naruszenie przez zawodnika Marka Rutkiewicza przepisów antydopingowych w dniu 25.05.2013.
Na podstawie zgromadzonych materiałów i po przesłuchaniu zawodnika Komisja stwierdza, że należy w tym przypadku zastosować art.10.4 Modelowych Przepisów Antydopingowych, tożsamy z art. 295 UCI Antidoping Rules, redukując przewidzianą karę 2 lat zawieszenia do kary nagany, stwierdzając, że występują wszystkie przewidziane w art. 10.4 Modelowych Przepisów Antydopingowych oraz art. 295 UCI Rules okoliczności złagodzenia kary, czyli:

– zawodnik wykazał, w jaki sposób substancja znalazła się w jego organizmie, co więcej, zgłosił ją w protokole badania dopingowego, a jego zeznania potwierdziły fachowe ekspertyzy Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie oraz lekarza związkowego, dr. med. Roberta Pietruszyńskiego. Wykryta substancja nie jest substancją zabronioną, a zabroniony jest jej ponadnormatywny poziom w organizmie, co mogło być skutkiem biotransformacji i kumulacji zażywanego dozwolonego leku,

– zażycie substancji miało cele lecznicze i nie miało na celu polepszenia rezultatu sportowego, co zawodnik w sposób przekonywujący i jednoznaczny wykazał. Z jednej strony zawodnik potrzebował leczniczo zażywanego środka, z drugiej zaś nie dążył do polepszenia w ten sposób wyniku sportowego, czyli miejsca w klasyfikacji, gdyż nie było to już nawet sportowo możliwe,

– było to pierwsze naruszenie przepisów antydopingowych przez tego zawodnika.
Dodatkowo Komisja przy ocenie całości sytuacji wzięła pod uwagę następujące fakty:

– zażywanie stwierdzonej w organizmie zawodnika substancji nie jest w sporcie zabronione, a zalecane jest jej nie zażywanie na 24 godziny przed zawodami, co zawodnik zinterpretował w sposób, który zaowocował pozytywnym wynikiem badania antydopingowego. Oprócz tego sam proces biotransformacji pseudoefydryny w katynę i jej kumulacji w organizmie w świetle zgromadzonych przez Komisję materiałów nie może zostać w sposób jednoznaczny określony, co uwiarygodnia zeznania zawodnika,

– zawodnik wiedział, że codziennie 3 najlepszych kolarzy na mecie jest kontrolowanych, mógł więc łatwo uniknąć badania antydopingowego zajmując kolejne miejsce, jednak świadomie finiszował na miejscu 3. i poddał się badaniu w przekonaniu swojej czystości,

– zawodnik zażywał lekarstwo na dolegliwość, którą już kiedyś posiadał (miał książeczkę TUE) i która podczas wyścigu mu się odnowiła. Nie może więc być mowy o zażyciu środka w celu poprawienia wyniku,

– zawodnik posiada paszport biologiczny i jest pod stałą, nie do przewidzenia kontrolą. Pobranie przez bardzo doświadczonego zawodnika środka poprawiającego jego wynik w wyścigu krajowym, gdzie nie miał już szans na dobre miejsce, nie miałoby sensu.

Przewodniczący Komisji DyscyplinarnejMarek Kosicki