Aktualności

Pierwsze zgrupowanie nowego składu ekipy CCC.

W dniach 20-23.11.br. w Hotelu „Las” w Piechowicach odbyło się pierwsze zgrupowanie nowego składu ekipy CCC Polsat Polkowice. Spotkanie kierownictwa Klubu z zawodnikami miało charakter typowo organizacyjny i było poświęcone omówieniu najważniejszych spraw związanych z funkcjonowaniem ekipy w sezonie 2011. Jego zadaniem było również wzajemne poznanie się zawodników i integracja między nimi. W spotkaniu uczestniczyli wszyscy zawodnicy nowego składu za wyjątkiem Tomasza Marczyńskiego , który z powodów osobistych nie uczestniczył w zgrupowaniu.

Kolejne zgrupowanie zespołu CCC Polsat Polkowice zostało zaplanowane na m-c grudzień i będzie to już spotkanie o charakterze konsultacyjno – treningowym, które rozpocznie cykl przygotowań do sezonu 2011. Rozpocznie się ono 5.12.br. i jak od wielu lat miejscem jego będzie hotel „Las” w Piechowicach. Dzięki uprzejmości właściciela hotelu p. Eugeniusza Zielenkiewicza, który od kilku sezonów jest partnerem ekipy CCC Polsat Polkowice i sponsoruje pobyty kolarzy w swoim hotelu, będzie możliwe w doskonałych warunkach i spokoju przygotowanie się do startów w kolejnym sezonie kolarskim.