Dane sprzedawcy – kontakt

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

 

Email:  shop@cccsport.eu (od poniedziałku do piątku: 08:00 – 16:00).

Telefon: 0048 785 788 332 (od poniedziałku do piątku: 08:00 – 14:00).

 

 

CCC.EU Sp. z o.o.
ul. Strefowa 6
59-101 Polkowice

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000506139
NIP 502-01-10-639
Wysokość kapitału zakładowego – 2 005 000,00 PLN
Wysokość kapitału wpłaconego  – 2 005 000,00 PLN