Riders

Management

Robert Krajewski

Piotr Wadecki

Sławomir Błaszczyk

Tomasz Brożyna

Staff

Piotr Kosielski

Aleksander Wójcik

Przemysław Czarnecki

Bartłomiej Czerwiński

Daniel Stań

Bartosz Kuśmirek

Jakub Oborski

Office

Andrzej Juszczak

Barbara Walecka

Valeryia Musina

Małgorzata Sinicka

Elżbieta Kowalska