Riders

Management

Robert Krajewski

Piotr Wadecki

Sławomir Błaszczyk

Tomasz Brożyna

Staff

Aleksander Wójcik

Grzegorz Zimorski

Daniel Stań

Michał Szufrana

Jakub Oborski

Bartosz Kuśmirek

Andrii Kutalo

Office

Andrzej Juszczak

Konrad Kaptur

Magdalena Tkacz

Barbara Walecka

Małgorzata Sinicka